Vele geschillen spelen zich af in de buitencontractuele sfeer. De buitencontractuele aansprakelijkheid is de aansprakelijkheid tussen personen die niet door een contract zijn gebonden.

Het burgerlijk wetboek bepaalt dat ‘diegene die een fout heeft begaan en daardoor aan een derde schade heeft veroorzaakt, diens schade moet vergoeden’. Dat geldt zowel voor opzettelijke fouten, als voor nalatigheden.

In sommige gevallen is het bewijs van een fout niet nodig en dan spreekt men van een foutloze of objectieve aansprakelijkheid.

HechtRecht helpt u bij uw schadeclaims wanneer u schade hebt geleden door toedoen van iemand anders. Ook indien iemand anders onterecht meent dat u schade hebt veroorzaakt en u met een onterechte schadeclaim geconfronteerd wordt zal HechtRecht u met raad en daad bijstaan.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.