Arbeidsrecht

Niet toevallig zijn de initialen van HechtRecht: HR. Human Ressources is één van de belangrijkste peilers van een onderneming. HechtRecht biedt een breed gamma van diensten aan met betrekking tot individueel en collectief arbeidsrecht en het sociaal strafrecht.

Individueel arbeidsrecht:

Of het nu gaat om het opstellen van arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglementen, ontslag van een werknemer, advisering inzake niet-concurrentiebedingen, schijnzelfstandigheid,… Peter Hechtermans zal u in al deze problemen met overgave bijstaan.

Collectief arbeidsrecht:

 Ook kan Peter Hechtermans bedrijven begeleiden bij vragen die behoren tot het domein van het collectief arbeidsrecht: ontslag van beschermde werknemers, collectief ontslag, sluiting van onderneming, overdracht van onderneming (C.A.O. 32bis), begeleiden van sociale conflichten zoals staking, organisatie van sociale verkiezingen,…

Sociaal strafrecht

Peter Hechtermans heeft doorheen de jaren ook een specifieke kennis opgebouwd in het sociaal strafrecht. Ingeval van sociale inspectie of strafrechtelijke vervolging kan u op hem een beroep doen. Waar mogelijk zal hij een onderhandeling met de sociale inspectie opstarten teneinde strafvervolging te voorkomen.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.