Incasso & Algemene Voorwaarden

Facturen dienen steeds betaald te worden en dit steeds zo spoedig mogelijk. Niet betaalde facturen leggen een hevige financieringsdruk op uw onderneming en op het vlotte functioneren van het bedrijf.

Advocatenkantoor HechtRecht is zich bewust van het essentieel belang van een efficiënt debiteurenbeheer. Daarom heeft HechtRecht een ruime expertise ontwikkeld inzake de opmaak van algemene voorwaarden en, bij wanbetaling, inzake incasso.

HechtRecht stelt uw schuldenaars in gebreke, dagvaardt hen voor de rechtbank en begeleidt u in de uitvoering van uw vonnis (beslagmaatregelen/afbetalingsplan,…).

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.