Straf & Verkeersrecht

HechtRecht richt zich tevens op de behartiging van uw belangen bij straf- en verkeerszaken.

HechtRecht treedt zowel op voor verdachten als voor slachtoffers ongeacht uw achtergrond en ongeacht de feiten en dit in elke fase van het strafrechtelijk onderzoek.

HechtRecht verdedigt verdachten van een strafbaar feit in elke strafrechtelijke fase. Zo kan u een beroep doen op HechtRecht voor bijstand:

 

– tijdens uw verhoor bij de politie en/of de onderzoeksrechter

– tijdens uw voorlopige hechtenis

– bij raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling

– tijdens de procedure ten gronde voor de politierechtbank, de correctionele rechtbank, het hof van beroep en het hof van assisen..

– tijdens de strafuitvoering

– …

Ook slachtoffers van een misdrijf kunnen een beroep doen op HechtRecht. HechtRecht zoekt hierbij samen met het slachtoffer naar de meest geschikte manier om rechtsherstel te verkrijgen (o.a. verklaring van benadeelde partij, klacht met burgerlijke partijstelling, inzage in het strafdossier, het verzoek van bijkomende onderzoekshandelingen, het verkrijgen van een morele en materiële schadevergoeding). HechtRecht verdedigt ook uw belangen tijdens uitvoering van de straf van de dader.

Ook tijdens de strafuitvoering verdedigt HechtRecht de rechten van slachtoffers en daders.

Wanneer u geconfronteerd wordt met een gemeentelijke administratie sanctie (GAS-boete, GAS-bemiddeling, …) zal HechtRecht uw verdediging op zich nemen en dit zowel ten overstaan van de gemeente, de GAS-ambtenaar als ten overstaan van de politierechtbank.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.