Sociale verkiezingen 2016

1Tussen 9 en 22 mei 2016 is het zover: op dat ogenblik hebben de werknemers het recht omnieuwe afgevaardigden te kiezen voor het comité voor preventie en bescherming op het werken voor de ondernemingsraad.De regelgeving voorziet dat de procedure voor de sociale verkiezingen in 2016 al moetworden aangevat in december…

Het huurgarantiefonds: waarborgen voor de verhuurder en de huurder

1Het huurgarantiefonds: waarborgen voor de verhuurder en de huurderIndien de huurder de huurprijs om een of andere reden niet betaalt, ziet de verhuurder zichgenoodzaakt om de huurovereenkomst door de Vrederechter te laten ontbinden metuithuiszetting van de huurder.Uit een recente studie van het VVSG is gebleken dat er in 2012 in…

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.